Razstava »Ptica z Janine«

Anina galerija: razstava »Ptica z Janine«, Maksimiljan Sternad – Milč.

Svoja dela predstavlja tudi Stanislav Lukić.

Anina galerija, Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina

Delovni čas galerije: vsak dan od 18.00 do 21.00, ob ponedeljkih je zaprta. Vstopnine ni.

Informacije: Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, tel.: 818-2467, 041/392-112;

e-pošta: zzkrs@siol.net.